اطلاعات تماس
تلفن
۲۶۱۳۶۴۸۰ ۲۱
۲۲۲۹۰۶۷۶ ۲۱

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۰۲۷۱۸
مدیریت فروش خانم عبدالمالکی : ۹۱۲۰۰۴۰۹۹۷

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آجودانیه ، خیابان آذری ، بن بست قربانی ، پلاک 7

عاملیت رسمی شرکت کناف ایران (انبوه سازان شهرجردی )

تلفن

  • ۲۶۱۳۶۴۸۰ ۲۱
  • ۲۲۲۹۰۶۷۶ ۲۱

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۲۳۰۲۷۱۸
   • مدیریت فروش خانم عبدالمالکی : ۹۱۲۰۰۴۰۹۹۷

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   آجودانیه ، خیابان آذری ، بن بست قربانی ، پلاک 7

  لینک های مرتبط