اطلاعات تماس
تلفن
۲۶۱۳۶۴۸۰ ۲۱
۲۲۲۹۰۶۷۶ ۲۱

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۰۲۷۱۸
مدیریت فروش خانم عبدالمالکی : ۹۱۲۰۰۴۰۹۹۷

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آجودانیه ، خیابان آذری ، بن بست قربانی ، پلاک 7

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • آجودانیه ، خیابان آذری ، بن بست قربانی ، پلاک 7

  • :
  • ۲۶۱۳۶۴۸۰ ۲۱
  • :
  • ۲۲۲۹۰۶۷۶ ۲۱

   • :

   آقای شهر جردی
   
   
   
   

  آدرس

  لینک های مرتبط